Mónica Castuera e Txiki Dacosta

Fotografía

Certa mirada nos ollos